Antwoord op vragen over het sociaal domein

Voorwaarden

Om recht te hebben op bijzondere bijstand moet u niet alleen voldoen aan de 4 specifieke beoordelingsvragen, maar ook aan onderstaande algemene voorwaarden:

1. U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

U moet Nederlander zijn. Bent u geen Nederlander? Dan kunt u toch recht op bijstand hebben als u met een Nederlander gelijkgesteld kunt worden.

2. U woont én verblijft in Nederland

U moet in Nederland wonen én verblijven.
De enige uitzondering op deze regel is uw Vakantie. Afhankelijk van uw situatie mag u 4 of 13 weken in het buitenland verblijven zonder dat dit gevolgen heeft voor uw recht op bijzondere bijstand.

3. U bent niet uitgesloten van het recht op bijstand

Soms heeft u geen recht op bijzondere bijstand, omdat u daarvan bent uitgesloten. Bekijk of u misschien bent uitgesloten bij "Uitsluiting".

4. U heeft onvoldoende inkomen en vermogen

Als u niet voldoende inkomen en vermogen heeft om de kosten zelf te betalen, kunt u recht op bijzondere bijstand hebben. U heeft dan geen of niet voldoende draagkracht. In het algemeen geldt dat u geen draagkracht heeft als u een inkomen heeft op bijstandsniveau. De gemeente kijkt ook naar het inkomen en vermogen van uw partner.

Inkomen op bijstandsniveau? 

Inkomen op bijstandsniveau is een bijstandsuitkering, een IOAW-uitkering en een IOAZ-uitkering. Ook als u (parttime) werkt en niet veel verdient, kunt u een inkomen hebben op bijstandsniveau. 

Heeft u wel voldoende inkomen en vermogen? Dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand. Er wordt dan gezegd dat u wel 'draagkracht' heeft. De gemeente stelt uw draagkracht vast en kijkt daarbij naar uw inkomen en vermogen én dat van uw gezinsleden.  Zie hieronder de gemeentelijke regels over de berekening van uw draagkracht.

Welk inkomen en vermogen telt mee?

De gemeente bepaalt welk inkomen en vermogen meetelt bij de vaststelling van uw draagkracht:

Regels van Gemeente Peel en Maas

Inkomen

Het inkomen, dat voor de vaststelling van de draagkracht in aanmerking wordt genomen, wordt over een periode van 12 maanden op maandbasis vastgesteld.

Bij de vaststelling van het maandinkomen wordt ten aanzien van regelmatig ontvangen inkomsten uitgegaan van de hoogte van deze inkomsten over de laatste gebruikelijke betalingsperiode voorafgaande aan het tijdstip waarop de periode van een jaar aanvangt.

Bij wisselende inkomsten wordt voor het vaststellen van het maandinkomen de som van deze inkomsten over de 3 maanden berekend voorafgaande aan het tijdstip waarop de in artikel 6 van deze beleidsregel aangegeven periode van een jaar aanvangt, gedeeld door 3.

Vermogen

Al uw vermogen boven het vrij te laten vermogen wordt meegeteld om uw draagkracht vast te stellen.

Laatst bijgewerkt op 30-05-2017

Welk deel moet u gebruiken om kosten mee te betalen?

In principe geldt dat als u een bijstandsuitkering hebt of een vergelijkbaar inkomen, u geen draagkracht in uw inkomen hebt. Het is wel mogelijk dat u een deel van uw vermogen moet gebruiken om de kosten mee te betalen. De gemeente heeft hierover het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Peel en Maas

U heeft een recht op bijzondere bijstand als uw inkomen niet hoger is dan 120% van uw bijstandsnorm en uw vermogen lager is als het wettelijk vrij te laten vermogen.

Kostendelersnorm

De kostendelersnorm wordt niet toegepast ten aanzien van de bepalingen in deze beleidsregel, met uitzondering van de woonkostentoeslag.

Uitzondering: duurzame gebruiksgoederen 

Als u bijzondere bijstand wilt voor duurzame gebruiksgoederen, dan mag uw inkomen in de 36 maanden voor de aanvraag niet hoger zijn dan 110 % van uw bijstandsnorm. Als uw inkomen tot € 5,00 hoger is dan hoeft dat geen probleem te zijn. Dit geldt voor bijzondere bijstand die u krijgt en dus niet als lening. 

Uitzondering: begrafenis & crematie

Indien u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt en geen begrafenis of crematie voorziening getroffen heeft, wordt als uitzondering bij de bepaling van de draagkracht, een gemaximeerd bedrag als reservering voor kosten van begrafenis of crematie vrijgelaten. 

Laatst bijgewerkt op 29-05-2017

Draagkrachtperiode

Voor de vaststelling van uw draagkracht wordt gekeken naar uw inkomen en vermogen in een bepaalde periode, dus niet alleen op het moment van uw aanvraag. De gemeente bepaalt zelf hoe lang deze periode is:

Regels van Gemeente Peel en Maas

De draagkracht wordt vastgesteld voor een periode van 12 maanden. Deze periode gaat in op de eerste dag van de maand waarin de kosten zijn gemaakt.

Heeft u regelmatige inkomsten? 

Heeft u regelmatige inkomsten? Dan gaat de gemeente uit van de laatste betaling voorafgaand aan de aangegeven periode van 12 maanden.

Heeft u wisselende inkomsten? 

Heeft u wisselende inkomsten? Dan gaat de gemeente uit van het gemiddelde inkomen in de 3 maanden voorafgaand aan de aangegeven periode van 12 maanden.

Krijgt u eenmalig bijzondere bijstand?

Krijgt u eenmalig bijzondere bijstand? Dan wordt uw draagkracht in één keer op de vergoeding in mindering gebracht.

Krijgt u periodieke bijzondere bijstand?

Krijgt u periodieke bijzondere bijstand? Dan wordt uw draagkracht gespreid over de maanden waarin u bijzondere bijstand in delen in mindering gebracht.

Laatst bijgewerkt op 29-05-2017

Uw draagkracht wijzigt

Als uw inkomen of vermogen in de draagkrachtperiode daalt of stijgt, kan de gemeente bepalen dat uw draagkracht wijzigt:

Regels van Gemeente Peel en Maas

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Laatst bijgewerkt op 08-05-2013

Lees ook