Antwoord op vragen over het sociaal domein

Cliëntenraad

De gemeente is verplicht om regelmatig te overleggen met mensen die bijstand ontvangen of hun vertegenwoordigers. In de praktijk zal de gemeente er voor kiezen om te overleggen met een vertegenwoordiging en niet met iedereen persoonlijk.

Op veel plaatsen overlegt de gemeente met de cliëntenraad. De leden van de cliëntenraad zijn de vertegenwoordigers van alle mensen in de gemeente die bijstand ontvangen. De cliëntenraad houdt zich in principe niet bezig met individuele gevallen.

Adviserende rol

De cliëntenraad is een adviesorgaan en mag gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over alle dingen die te maken hebben met de bijstand. De gemeente moet aan de cliëntenraad laten weten wat er met de adviezen is gebeurd.

Verordening cliëntenparticipatie

De gemeente moet in een verordening vastleggen hoe het overleg met de cliëntenraad geregeld is. In die verordening is het volgende bepaald:

Regels van Gemeente Peel en Maas

Uw gemeente kent een Adviesraad werk en inkomen. De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over onderwerpen op het terrein van werk en inkomen.

De adviesraad is bereikbaar via de volgende gegevens:

Postbus 7094
5980 AB Panningen
Telefoon 06-31 36 36 20  (dinsdag: 12.30 tot 16.30 uur, donderdag en vrijdag 08.00 tot 16.30 uur) 
E-mail: arwi@peelenmaas.nl

Laatst bijgewerkt op 08-05-2013

Lees ook