Antwoord op

Inrichting

Bent u in een inrichting opgenomen? Dan gelden er speciale regels voor uw bijstand. Welke dat in uw woonplaats zijn, kunt u bij de gemeente vragen. Meer hierover leest u op U verblijft in een inrichting.

Regels van Gemeente Peel en Maas

Wel inrichtingen:

  • Ziekenhuizen
  • Psychiatrische inrichtingen

Geen inrichtingen:

  • Blijf-van-mijn-lijfhuizen
  • Projecten voor begeleid zelfstandig wonen
  • Opvang voor dak- en thuislozen (sociale pensions)

Laatst bijgewerkt op 08-05-2013

Regels van Gemeente Peel en Maas

Verblijft u tijdelijk in een inrichting? Dan wordt uw uitkering na 3 maanden verblijf in de inrichting, gerekend vanaf de datum van uw opname, aangepast. Mogelijk heeft u vanaf die datum recht op bijzondere bijstand voor de doorbetaling van uw vaste lasten om uw woning aan te houden. U krijgt deze bijzondere bijstand voor maximaal 1 jaar.

Onder vaste lasten verstaat de gemeente de maandelijks te betalen huur (min eventuele huurtoeslag), de kosten van het vastrecht water, elektriciteit en gas en de premie van de inboedelverzekering.

Onbepaalde tijd

Is meteen duidelijk dat u voor onbepaalde tijd wordt opgenomen? Dan krijgt u bijzondere bijstand voor de periode tot u uw huur kunt opzeggen.

Laatst bijgewerkt op 29-05-2017

Regels van Gemeente Peel en Maas

Als u wordt opgenomen in een inrichting, dan past de gemeente uw norm drie maanden vanaf de eerste dag van opname in de inrichting aan.

Voorbeeld

Piet wordt op 12 januari 2017 opgenomen in een inrichting. De gemeente past zijn norm aan per 12 april 2017.

Laatst bijgewerkt op 29-05-2017

 

 

 

Lees ook