Antwoord op

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is bijzondere bijstand, speciaal voor de huur. Woont u in een huurwoning en heeft u een laag inkomen? Maar krijgt u geen huurtoeslag? Misschien kunt u dan woonkostentoeslag krijgen.

Bijvoorbeeld

  • als u tijdelijk dubbel huur moet betalen, omdat u kortgeleden móést verhuizen;
  • of als uw inkomen erg is gezakt, en de huur van uw woning te hoog is voor huurtoeslag. Dan moet u van de gemeente vaak wel zo snel mogelijk naar een goedkopere woning verhuizen.

Om woonkostentoeslag te krijgen moet u voldoen aan de voorwaarden voor bijzondere bijstand. Soms heeft de gemeente hier nog extra voorwaarden voor.

Lees meer op:

Regels van Gemeente Peel en Maas

Uw gemeente doet mee aan deze website. Als uw gemeente regels heeft over dit onderwerp, dan kunt u die hier binnenkort vinden. Het is mogelijk dat uw gemeente geen regels heeft over dit onderwerp. In dat geval blijft u deze melding zien. Wij raden u daarom aan om hier binnenkort nog eens te kijken.

Laatst bijgewerkt op 17-01-2017

Regels van Gemeente Peel en Maas

Verblijft u tijdelijk in een inrichting? Dan wordt uw uitkering na 3 maanden verblijf in de inrichting, gerekend vanaf de datum van uw opname, aangepast. Mogelijk heeft u vanaf die datum recht op bijzondere bijstand voor de doorbetaling van uw vaste lasten om uw woning aan te houden. U krijgt deze bijzondere bijstand voor maximaal 1 jaar.

Onder vaste lasten verstaat de gemeente de maandelijks te betalen huur (min eventuele huurtoeslag), de kosten van het vastrecht water, elektriciteit en gas en de premie van de inboedelverzekering.

Onbepaalde tijd

Is meteen duidelijk dat u voor onbepaalde tijd wordt opgenomen? Dan krijgt u bijzondere bijstand voor de periode tot u uw huur kunt opzeggen.

Laatst bijgewerkt op 29-05-2017

 

Lees ook