Antwoord op

Boete

Houdt u zich niet aan uw inlichtingenplicht? Dan krijgt u een boete van de gemeente. Heeft u te veel bijstand gekregen, doordat u zich niet aan de inlichtingenplicht hield? Dan moet u, naast de boete, ook de bijstand terugbetalen die u te veel kreeg.

Hoe hoog is de boete?

Dat is afhankelijk van het bijstandsbedrag dat u te veel heeft gekregen. Heeft u niet te veel bijstand gekregen? Dan is de boete maximaal € 150,-.

Waar moet de gemeente bij een boete rekening mee houden?

  1. U moet de boete kunnen aflossen met uw inkomen boven de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van uw inkomen waar de gemeente niet aan mag komen, én
  2. u moet de boete binnen een bepaalde periode kunnen betalen. Hoe lang die periode is, is afhankelijk van waarom u zich niet aan de inlichtingenplicht hield.

De gemeente heeft hierover het onderstaande bepaald:

Regels van Gemeente Peel en Maas

Verminderde verwijtbaarheid

Als u teveel of ten onrechte bijstand hebt ontvangen omdat u uw inlichtingenplicht hebt geschonden, dan legt de gemeente u een boete op. De gemeente kan de hoogte van de boete lager vaststellen als er sprake is van verminderde verwijtbaarheid. Van verminderde verwijtbaarheid is sprake als u de inlichtingen alsnog verstrekt vóórdat uw gedraging door de gemeente is geconstateerd.

Dringende reden

De gemeente legt geen boete op als in uw geval sprake is van zo ernstige sociale omstandigheden dat het opleggen van een boete in redelijkheid niet aanvaardbaar is.

Laatst bijgewerkt op 30-05-2017

Hoe krijgt u de boete?

Als de gemeente denkt dat u zich niet aan uw inlichtingenplicht houdt, gaat zij dat onderzoeken. Meestal krijgt u dan een uitnodiging voor een gesprek. Daarna beslist de gemeente of u een boete moet krijgen.

Een boete krijgt u als officieel besluit van de gemeente. Dat heet een beschikking. U krijgt de beschikking in een brief.

Tegen een beschikking kunt u een bezwaarschrift sturen. Doet u dat? Dan moet u de boete toch eerst betalen. Blijkt later dat de gemeente het eens is met uw bezwaarschrift? Dan krijgt u het bedrag van de boete weer terug.

Houdt u zich nog een keer niet aan uw inlichtingenplicht? (Recidive)

Dan is de boete deze keer waarschijnlijk hoger.

Lees ook